get in touch open menu close menu

Academia de Leadership

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESA

privind finalizarea proiectului cu titlul

„Academia de Leadership”

in cadrul societatii SC Yonder SRL

 

SC YONDER SRL anunta finalizarea proiectului cu titlul ”Academia de Leadership” finanțat din Fondul Social Europen, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  (Cod proiect 133820).

Proiectul s-a derulat pe o perioada de 12 luni, în perioada 15 iunie 2020 – 14 august 2021.

Obiectivul proiectului a fost reprezentat de: „Creșterea cu 54 de persoane a numărului angajaților care beneficiază de metode, instrumente și practici standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identifi-cate conform SNC și a domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI” (numite în continuare sectoare eli-gibile conform SNC și SNCDI).

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

– instruirea a 60 de angajati ai beneficiarului;

– dezvoltarea capitalului uman și creșterea gradului de adaptabilitate a angajaților companiei la cerințele specifice funcției ocupate prin oferirea de programe de formare profesională.

Bugetul proiectului a fost in valoare de 740,230.60 lei, din care cheltuieli eligibile in valoare de 648,880.00 lei, valoarea nerambursabila finantata din Fondul Social European fiind de 324,438.20 lei.

Manager de proiect
Bartha Diana

 

—- previous announcement —

 

Comunicat de presa

Finalizarea cu succes a programelor de formare profesionala din cadrul

“Academia de Leadership”

In perioada 15 iunie 2020 – 14 august 2021, S.C. YONDER S.R.L. din Municipiul Cluj-Napoca a   implementatproiectulcu titlul Academia de Leadership, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  (Cod proiect 133820).

Obiectivul proiectului a fost reprezentat de: „Creșterea cu 54 de persoane a numărului angajaților care beneficiază de metode, instrumente și practici standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și a domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI” (numite în continuare sectoare eligibile conform SNC și SNCDI).

Proiectul a facilitat instruirea a 60 de angajați din cadrul S.C. YONDER S.R.L., dintre care 52 au funcții de conducere sau management în diferitele departamente ale companiei și 8 sunt angajați în cadrul departamentului de resurse umane.

Bugetul total al proiectului este în valoare de 740,230.60 lei, din care cheltuieli eligibile în valoare de 648,880.00 lei, iar valoarea nerambursabilă finanțată din Fondul Social European este de 324,438.20 lei, proiectul a urmarit prin activitățile desfasurate  dezvoltarea capitalului uman și creșterea gradului de adaptabilitate a angajaților companiei la cerințele specifice funcției ocupate -.

Programele de formare  derulate cu succes :

 • Competențe antreprenoriale, cu acreditare ANC – în perioadaFebruarie – Aprilie 2021;
 • Consilier orientare privind cariera, cu acreditare ANC –  în-perioada Noiembrie 2020 – Februarie 2021;
 • Competențe de leadership –  în perioadaMartie – Iulie 2021;
 • Atelier de vorbire în public –  în perioadaNoiembrie 2020 – Ianuarie 2021;
 • Managementul carierei –  în perioadaDecembrie 2020 – Aprilie 2021;
 • Certificare SAFe-  în perioadaFebruarie – Martie 2021.

—- previous announcement —

 

Descrierea Proiectului 

În perioada 15 iunie 2020 – 15 august 2021, S.C. Yonder S.R.L., în calitate de beneficiar, implementează un proiect cu finanțare europeană în valoare totală de peste 700.000 lei pentru dezvoltarea abilităților managerilor și personalui din departamentului de Resurse umane, din cadrul companiei. Titlul proiectului este ”Academia de Leadership” (cod SMIS133820) și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

Obiectivul proiectului: Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.   

Proiectul va facilita instruirea a cel puțin 54 de angajați din cadrul S.C. YONDER S.R.L., dintre care 47 cu funcții de conducere sau management în diferitele departamente ale companiei și 7 angajați în cadrul departamentului de resurse umane. 

Prin activitățile prevăzute se urmărește dezvoltarea capitalului uman și creșterea gradului de adaptabilitate a angajaților companiei la cerințele specifice funcției ocupate prin oferirea de programe de formare profesională la locul de muncă și creșterea gradului de anticipare a nevoilor de calificare, respectiv competențelor resurselor umane în contextul schimbărilor tehnologice din sectorul economic în care activează societatea. 

În urma implementării proiectului se dorește ca generația formată prin proiect să dispună de competențe necesare formării unei noi descendențe de lideri. Leadership-ul astfel format va contribui la crearea unui mediu de lucru și mai motivant. Rezultatele proiectului vor fi valorificate prin îmbunătățirea productivității și calității produselor realizate, dar și prin scăderea ratei de fluctuație a personalului, fiind rezolvate multe dintre probleme angajaților.  

Strategia de resurse umane va fi aplicată imediat după finalizarea proiectului, alături de măsurile necesare pentru formarea angajaților în contextul schimbărilor tehnologice.  

Bugetul total al proiectului este în valoare de 740,230.60 lei, din care cheltuieli eligibile în valoare de 648,880.00 lei, iar valoarea nerambursabilă finanțată din Fondul Social European este de 324,438.20 lei. 

Programele de formare care urmează a fi derulate: 

 • Compentențe antreprenoriale, cu acreditare ANC 
 • Consilier orientare privind cariera, cu acreditare ANC 
 • Competențe de leadership 
 • Atelier de vorbire în public 
 • Managementul carierei 
 • Certificare SAFe 

—– 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 

STAY TUNED

Subscribe to our newsletter today and get regular updates on customer cases, blog posts, best practices and events.

subscribe