get in touch open menu close menu

Innovatie in Uitvoering

Softwareontwikkeling maakt stap naar buitenYonder Outsourcing Magazine 2014

Dutch – Interview:  Ramon Zanders, Yonder.

De belangrijkste uitdaging voor softwarehuizen is aangehaakt te blijven bij een ongekend heftige marktdynamiek. Ook in technologisch opzicht verandert er veel. Het ontwikkelproces onderbrengen bij een gespecialiseerde producent helpt softwarebedrijven focus te houden op de zaken die echt belangrijk zijn. Succes begint bij weten wat je wel en niet zelf moet doen.

Software maken was lange tijd overzichtelijk.

Technologische ontwikkelingen en marktvraag vielen binnen de scope van het softwarehuis en de marktpotentie werd veelal goed benut. Tot de wereld ingrijpend veranderde. Nieuwe technologische ontwikkelingen en mogelijkheden volgen elkaar snel op en het wordt steeds belangrijker om snel in te spelen op de marktvraag. Softwarehuizen die hierin meegaan, hebben enorme groeikansen, maar wie vast blijft zitten in traditionele patronen en technologieën heeft het nakijken. Innoveren en flexibiliseren gaat niet vanzelf. Softwarebedrijven proberen met nieuwe ontwikkelmethoden en technologieën weliswaar effectiever in te spelen op een dynamische markt, maar het kost vaak moeite om oude gewoonten en processen los te laten. Bovendien vormen beperkte resources en een gebrek aan focus vaak een hinderpaal. Inhuur van externe ontwikkelaars is veelal niet de oplossing. Het leidt vaak tot lange recruitmentprocessen en hoge kosten. Offshoring van taken en processen vereist op zijn beurt het overbruggen van tijdzones, culturele verschillen en vakkundig management op afstand.

Lees het artikel. OM-JB-yonder-p188-191

STAY TUNED

Subscribe to our newsletter today and get regular updates on customer cases, blog posts, best practices and events.

Subscribe